NGUỒN CASE ĐỒNG BỘ

Bộ lọc

Laptop86.com.vn chuyên cung cấp một số nguồn cây đồng bộ cũ
Hàng luôn có sẵn: 

    + nguồn DELL 390/790/990 form mini
    + nguồn HP 8100, 6200-8200, 6300-8300, 600G1-800G1

    + nguồn Fujitsu H67, H77              

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: